Bitcoin

Wednesday, November 30, 2016

Investori portfell Ettevõtte tooted - investori portfell 

Atlantic Global Asset Management fond loonud eri kategooriate investorite jaoks erinevad investeerimistooted vahemikus 90 kuni 500 000 eurot. Igaüks saab A.G.A.M. fondiga raha teha, lepingu sõlmida ja osta selle toodet – investori investeerimisportfelli. Vaatame nüüd kõiki investeerimistooteid. Valge, kollane, roheline, sinine, punane, must, indigo, aga ka portfellisortiment VIP-klientidele. Tutvume lähemalt punase investoriportfelliga, mille tootlus on 270% aastas
. ● Punase portfelli väärtus on 7290 eurot.
 ● Iga portfell töötab 365 päeva või 1 aasta.
● Portfelli keskmine tasuvus nädalas on 5,2%.
See väljendab töötulemuste keskmist väärtust kolme aasta peale. Tegemist on sinu netosissetulekuga, mis kantakse bilanssi. Nädalase tasuvuse protsent erineb nädalate lõikes sõltuvalt ettevõtte tulemustest.
● Igakuine keskmine sissetulek on 1640 eurot.
 ● Aastane potentsiaalne kasum on 19 683 eurot.
 ● Kasum arvestatakse bilanssi iga seitsme päeva tagant reedeti pärast seda, kui ettevõtte eksperdid on töönädala lõpetanud, seejärel saab kasumi välja võtta.

 Ettevõtte partner – Ecobank 

Kliendilepingu alusel kannavad kapitaliinvesteeringute fondi Atlantic Global Asset Management kliendid raha SWIFT-iga otse Ecobanki, mis on A.G.A.M.-i teenindav pank. Kõik A.G.A.M. fondi finantstehingud ja interaktsioonid toimuvad läbi Ecobanki. Ecobank on stabiilne ja kaasaegne pank, mis kuulub Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendusse (EKOWAS). Ecobank on Cabo Verde üks kõrgeima reitinguga pankadest, mis pakub ettevõtte teenustevaliku jaoks kõike vajalikku, on väga kõrge kvaliteediga ja töötab edukalt selle huvides. Koostöö Ecobankiga on kestnud juba palju aastaid, kuna pank tegutseb kõikides piirkondades, kus ettevõte investeerimistegevusi läbi viib. Selle koostöö läbi küündivad indiviidide vahendite sisendi/väljundi piirid 500 000 euroni ühes makses.

 Makseteenuste partnerid 

Panga ja Swift-ülekannetega töötamine on klientide kontodele raha kandmise ja klientide kontodelt raha maha võtmise peamiseks viisiks, kuid mugavuse huvides on kaasatud ka maksesüsteemide partnereid, kellega A.G.A.M. fond nüüd töötab. Need makseteenused on: OkPay, ADV Cash, Perfect Money, Bitcoin.


No comments:

Post a Comment